Kontakty

E-shop

Stav Vašej objednávky si môžete sledovať po prihlásení Vo Vašom konte. Ak potrebujete ďalšie informácie ohľadne produktov alebo Vašej objednávky, môžete sa informovať emailom: 
info@bio-market.sk

alebo na telefónnom čísle 
0915 748 803

Kontakt pre marketingové a obchodné ponuky: obchod@bio-market.sk

        


Prevádzkovateľom obchodu je spoločnosť

Nuviel, s.r.o.
Lietavská 12
851 06  Bratislava
(na tejto adrese nie je možný osobný odber!)

IČO: 44 162 464 
 DPH: SK2022620138
Zapísaná v Obchodnom registri OS Bratislava I, Oddiel Sro, Vložka 52333/B

email: info@nuviel.sk

Bankové spojenie:

2800356485 / 8330 (Fio banka)
IBAN: SK78 8330 0000 0028 0035 6485 
SWIFT (BIC): FIOZSKBAXXX

 
Orgán dozoru:
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj 
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27 
odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa 
tel. č.: 02/ 58272 172-3; 02/58272 104
email: ba@soi.sk